• Ακολουθήστε μας

Όροι Χρήσης - Διασφάλιση Δεδομένων

Όροι χρήσης και δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Οι όροι χρήσης και δήλωση προστασίας ιδιωτικού απόρρητου του ιστοχώρου redumbrella.gr που ακολουθούν (για λόγους συντομίας αναφέρεται ως "Website") απευθύνονται σε όποιον επισκέπτεται τις σελίδες του ή κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρέχει. Όποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του Website ή κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτών, για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως "χρήστης". Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο redumbrella.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης. H επίσκεψη στις σελίδες καθώς και η χρήση των υπηρεσιών του Website προϋποθέτουν πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των όρων. Το Website διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων, ενώ οι χρήστες οφείλουν να ανατρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτούς, ελέγχοντας τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Συλλογή & Χρήση Δεδομένων

Το Website, συλλέγει με συναίνεση του χρήστη δεδομένα, δεν πωλεί ή δεν νοικιάζει όμως αυτήν την πληροφορία σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν. Το redumbrella.gr επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει cookies για την εύρυθμη λειτουργία του ιστοχώρου και των υπηρεσιών που παρέχει. Τεχνικά τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας που αποστέλλονται από τον web server στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη με σκοπό τη λήψη πληροφοριών στατιστικού χαρακτήρα σχετικά με το προφίλ των χρηστών καθώς και τη συχνότητα που αυτοί χρησιμοποιούν το redumbrella.gr. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν αντλούν αρχεία και πληροφορίες από τον υπολογιστή του χρήστη ενώ η λειτουργία τους εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του χρήστη στον υπολογιστή του.

Σύνδεσμοι

Το redumbrella.gr ενδέχεται να περιλάβει τις σελίδες και τα newsletters του συνδέσμους (links) που να οδηγούν προς άλλα Websites. Η χρήση των στοιχείων αυτών από τους χρήστες του redumbrella.gr υπόκειται σε επιπλέον όρους χρήσης, οι οποίοι αναφέρονται στις ιστοσελίδες των τρίτων.

Newsletter

Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στην υπηρεσία newsletter του redumbrella.gr απαιτείται η καταχώρηση μιας έγκυρης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail). Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και ενημερωτικών μηνυμάτων που το redumbrella.gr θεωρεί πως αφορούν τους χρήστες του Website. Οποιαδήποτε πρόταση περιλαμβάνεται στο Website και στην υπηρεσία αποστολής προτάσεων του redumbrella.gr δεν αποτελεί συμβουλή, ευθέως ή εμμέσως παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αλλά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν το περιεχόμενο της πρότασης και να ενεργήσουν κατά βούληση αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης. Κάθε προώθηση newsletter και αρθρογραφίας του Website, από τους χρήστες, μέσω της προτεινόμενης διαδικασίας με τον διακριτικό τίτλο "Προώθησε αυτή την πρόταση" συνεπάγεται, για τον χρήστη που επιλέγει την ενέργεια, σε εγγραφή στην υπηρεσία newsletter μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο ίδιος οικειοθελώς δήλωσε, καθώς και πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των όρων. Μελλοντικά ο χρήστης δύναται να καταχωρήσει προαιρετικά πρόσθετες πληροφορίες για τις οποίες ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο " Συλλογή & Χρήση Δεδομένων" και "Χρήση Δημογραφικών στοιχείων" του παρόντος.

Χρήση Δημογραφικών στοιχείων

Το redumbrella.gr ενδέχεται να μοιραστεί συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία με συνεργάτες του. Οι πληροφορίες αυτές δεν αφορούν προσωπικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν μεμονωμένα πρόσωπα.

Ασφάλεια

Το redumbrella.gr εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει, παρ’ όλα αυτά δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του.

Σχόλια χρηστών

Το redumbrella.gr δίνει στους χρήστες την δυνατότητα να αποστείλουν σε διάφορα σημεία του, δικό τους περιεχόμενο, κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό, συνδέσμους προς άλλα Websites. Το περιεχόμενο αυτό είναι, και παραμένει και κατόπιν της δημοσίευσής του, στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το καταχώρησε. Ο χρήστης αποδέχεται και κατανοεί πως οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να δημοσιεύονται χωρίς επιπλέον έλεγχο από το Website και ότι αυτό διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί από τον χρήστη.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Website δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οικειοποιείται ή φέρει ευθύνη για περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε από χρήστες.

Οι χρήστες που δημοσιεύουν στο WebWebsite κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο: Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων. Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή ρατσιστικό. Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα. Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο. Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, το Website τον ενθαρρύνει να επικοινωνήσει με το redumbrella.gr προκειμένου να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί και, θα απομακρυνθεί αν κριθεί αναγκαίο.

Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί από τους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και το Website δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπεύθυνο για την ορθότητα και τη χρησιμότητά του.